Vitariánství je jedna z nejkratších cest k dlouhověkosti a šťastnému životu. Naplní nejen Vás, ale i ty kolem.

Vitariánství je jedna z nejkratších cest k dlouhověkosti
a šťastnému životu. Naplní nejen Vás, ale i ty kolem.

 
 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů:

Společnost Živybar, Markéta Švarcová, IČO 73182290, dále jen Živybar, se řídí zákonem 101/2000 Sb. Se souhlasem zákazníka má Živybar právo shromažďovat osobní údaje - jméno, adresu, telefon a email. Osobní údaje Živybar používá pouze k distribuci zboží a ke komunikaci se zákazníkem, nepředává je žádné další osobě . Na žádost zákazníka budou jeho osobní údaje vymazány z databáze společnosti.